HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan henkilötietojen rekisterinpitäjä www.gogonano.com on GoGoNano OÜ (rekisterikoodi 12548418), joka sijaitsee Harjumaalla, Anija valdissa, Kose mnt 28-13, 74310, puhelin 056470784 ja sähköposti info(at)gogonano.com.

Mitä henkilötietoja käsitellään

  • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • toimitusosoite;
  • pankkitilin numero;
  • tavaroiden ja palvelujen kustannukset sekä maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
  • asiakastukitietoja.

Miksi henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tavarat, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palveluiden tiivistelmien valmisteluun ja asiakasmieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään asiakkaalle suoritettavien maksujen korvaamiseen.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien ongelmien käsittelemiseksi (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamista varten tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

Oikeudelliset perusteet

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (kuten kirjanpito ja kuluttajavalitusten ratkaiseminen).

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaan sekä asiakkaiden mahdollisesti mahdollisesti ongelmien ratkaisemiseen.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lähetetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Kun tavarat toimittaa kuriiri, myös asiakkaan osoite välitetään yhdessä yhteystietojen kanssa.

Jos palveluntarjoaja säilyttää verkkokaupan tilejä, henkilötiedot välitetään palveluntarjoajalle kirjanpitoa varten.

Henkilötietoja voidaan siirtää IT-palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden varmistamiseksi tai tietojen isännöinnin varmistamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään Zone Media OÜ:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen valtioiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojatasot Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä Yhdysvaltojen yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyihin.

Verkkokaupan henkilökunta voi käyttää henkilötietoja verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakastuen tarjoamiseksi.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaiset fyysiset, organisatoriset ja it-turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.

Henkilötietoja siirretään verkkokaupan tietojen käsittelijöille (kuten kuljetus- ja tiedonhallintapalvelujen tarjoajille) ja käsitellään verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöiden on varmistettava asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyssä.

Pääsy henkilötietoihin ja oikaiseminen

Henkilötietoja voi käyttää ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Kun ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötietoja voidaan käyttää asiakastuen kautta.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

Varastointi

Henkilötiedot poistetaan verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä, paitsi jos tietojen tallentaminen on tarpeen kirjanpitoa varten tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.

Ilman asiakastiliä tehdyissä verkkokaupoissa ostohistoria tallennetaan kolmeksi vuodeksi.

Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus on täytetty tai vanhentumisajan loppuun asti.

Kirjanpitotarkoituksiin tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Poistaminen

Henkilötietojen poistamiseksi asiakastukeen on otettava yhteyttä sähköpostitse. poistopyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa, ja tietojen poistamisen määräaika on täsmennettävä.

Siirto

Sähköpostitse lähetettyihin henkilötietojen siirtopyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa. Asiakastuki tunnistaa henkilön ja ilmoittaa, mitä henkilötietoja siirretään.

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, asiakkaan tulee valita asianmukainen linkki sähköpostin alatunnisteesta tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa ensimmäistä ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi ilmoittamalla siitä asiakastuesta sähköpostitse (vastaavat tiedot on toimitettava selkeästi ja erillään muista tiedoista).

Riitojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyä koskevat riidat ratkaistaan asiakastuen kautta (info(at)gogonano.com või telefonil +372 56470784). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojaviranomainen (info@aki.ee).