ÖKO TEX STANDARD 100 -sertifikaatti

ÖKÖ TEX – Tekstiiliturvallisuutta ja ekologisuutta

Nykypäivän ympäristötietoisessa maailmassa kuluttajat etsivät yhä enemmän tuotteita, joita on turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Tekstiilisertifioinnit ovat nousseet hyödylliseksi avuksi tietoisia ostopäätöksiä tekeville kuluttajille.

ÖKO TEX erottuu tuosta joukosta johtavana organisaationa, joka on sitoutunut edistämään turvallisia ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä koko tekstiiliteollisuudessa.

Pääpointit

 • Sertifikaatti tarkoittaa turvallisuutta: ÖKO TEX on johtava maailmanlaajuinen sertifiointijärjestelmä, joka testaa tekstiilejä haitallisten aineiden varalta koko tuotantoprosessin lävitse.
 • Ympäristöstä välittäminen: Sertifikaatissa huomioidaan ympäristöystävällinen tuotantotapa, mikä varmistaa, että tekstiilit valmistetaan kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.
 • OEKO-TEX tuotelappu & tietoinen valinta: Valitsemalla sertifioidut tuotteet tuet terveellisempää ja ympäristöystävällisempää tekstiiliteollisuutta.

ÖKO TEX – Tekstiilisertifioinnin edelläkävijä

Vuonna 1992 perustettu ÖKO TEX on vakiinnuttanut asemansa innovaation ja tinkimättömyyden majakkana, joka asettaa tekstiilien turvallisuuden ja kestävyyden mittapuun kaikkialla maailmassa.

Kyseessä on kattava sertifiointijärjestelmä, joka myöntää seuraavanlaisia kuluttajia sekä valmistajia turvallisiin ja kestäviin valintoihin ohjaavia sertifikaatteja:

 • STANDARD 100
 • STeP
 • MADE IN GREEN

Järjestelmän vaikutusvalta ulottuu Euroopan ulkopuolelle, mikä vaikuttaa tuotantokäytäntöihin, kuluttajien tietoisuuteen ja sääntelypolitiikkaan ympäri maailmaa. Kyse ei kuitenkaan ole vain turvallisimpien tekstiilien luomisesta, vaan sellaisen kulttuurin edistämisestä, jossa ympäristöystävällisyys ja kuluttajien hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Näiden korkeiden vaatimusten ja kriteerien ansiosta kyseinen järjestelmä on saavuttanut luottamuksen, joka symboloi asteittaisista muutoksista tekstiilien maailmassa.

ÖKÖ TEX STANDARD 100: Turvallisuus kunniaan

Turvallisuuden ytimestä löytyy ÖKÖ TEX STANDARD 100 -lippulaivasertifikaatti, joka arvioi huolellisesti haitallisten aineiden esiintymisen tekstiileissä.

Riippumattomien instituuttien suorittama laaja testausprosessi takaa, että tuotteet aina vaatteista vuodevaatteisiin ja kodintekstiileihin ovat täysin vapaita monista mahdollisesti vaarallisista kemikaaleista, joihin luetaan esimerkiksi raskasmetallit, formaldehydi, torjunta-aineet ja muut aineet, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä terveysvaikutuksia.

Voit siis olla rauhallisin mielin tietäen, että GoGoNanon mikrokuituliinat ovat turvallisia sekä ihollesi että koko terveydellesi.

STANDARD 100 -sertifikaatti: Plussat

 • Suojaa haitallisilta aineilta: STANDARD 100 varmistaa, että tekstiilit eivät sisällä haitallisia aineita, kuten atsovärit, formaldehydi, raskasmetallit ja torjunta-aineet.
 • Mielenrauhaa kuluttajille: Kuluttajat voivat luottavaisin mielin valita tekstiilejä, jotka ovat turvallisia heidän iholleen sekä yleiselle hyvinvoinnilleen.
 • Brändin maine paranee: STANDARD 100 -sertifikaatin saavuttaneet valmistajat pystyvät parantamaan tuotemerkkinsä mainetta ja houkuttelemaan valveutuneita kuluttajia.
 • Pienemmät terveysriskit: Tämä sertifikaatti auttaa pienentämään terveyteen liittyviä riskejä, kuten ihoärsytys, allergiat ja muut terveysongelmat, jotka liittyvät haitallisille kemikaaleille altistumiseen.
ÖKÖ TEX STANDARD 100 sertifikaatti: Plussat

ÖKO TEX STeP – Askel kohti kestäviä käytäntöjä

Vaikka kemikaaliturvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, ÖKÖ TEX:n näkemys ulottuu tuotetestausta pidemmälle. STeP on kestävän kehityksen sertifiointi, joka ottaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan arvioimalla ja sertifioimalla tuotantolaitoksia niiden ympäristönsuojelun, sosiaalisen vastuun ja laadukkaan johtamisen perusteella.

STeP-sertifikaatti: Plussat

 • Pienemmät ympäristövaikutukset: STeP kannustaa valmistajia ottamaan käyttöön puhtaampia, ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä ja näin pienentämään tuotannosta syntyvää hiilijalanjälkeä.
 • Paremmat työolot: STeP edistää eettisiä työkäytäntöjä ja varmistaa, että työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti koko tuotantoprosessin ajan.
 • Läpinäkyvyyden edistäminen: STeP tuo läpinäkyvyyttä tuotantoprosesseihin, jolloin kuluttajat voivat tehdä valveutuneita päätöksiä tuotevalinnoissaan.
 • Vastuulliset lähteet: OEKO-TEX STeP kannustaa valmistajia hankkimaan raaka-aineensa ympäristöystävällisistä ja eettisistä lähteistä.

MADE IN GREEN – Erinomaisuuden symboli

Yhdistämällä STANDARD 100:n sekä STeP:n tiukat standardit saadaan lopputuloksena ÖKO TEX MADE IN GREEN, joka edustaa tekstiilien sertifioinnin huippua. Tämä arvostettu merkki koristaa tuotteita, jotka eivät ainoastaan täytä korkeita turvallisuusstandardeja, vaan myös sitoutuvat kestäviin valmistuskäytäntöihin.

Omaksumalla tämän sertifioinnin valmistajat vahvistavat sitoutumisensa ympäristövastuuseen sekä eettiseen tuotantoon. Näin ne ansaitsevat valveutuneiden kuluttajien luottamuksen maailmanlaajuisesti.

MADE IN GREEN -sertifikaatti: Plussat

 • Äärimmäinen varmuus: MADE IN GREEN lupaa korkeimman vakuuden siitä, että tuotteet ovat sekä turvallisia ihmisille että tuotettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 • Brändin uskottavuus: MADE IN GREEN sertifikaatti parantaa brändin uskottavuutta sekä houkuttelee ympäristötietoisia kuluttajia.
 • Alhaisempi riski: Sertifikaatti auttaa vähentämään riskejä lakien rikkomiseen sekä auttaa vähentämään mainehaittoja, jotka liittyvät haitallisten kemikaalien käyttöön tai epäeettisiin tuotantotapoihin.
 • Sosiaalinen vastuu: MADE IN GREEN edistää sosiaalista vastuuta ja takaa, että työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti koko tuotantoprosessin läpi.
Made in Green by OEKO-TEX textile certification

OEKO-TEX & sitoutuminen kiertotalouteen

Sertifiointiohjelmiensa lisäksi ÖKÖ TEX edistää aktiivisesti kiertotalouden periaatteita ja kannustaa tekstiiliteollisuutta minimoimaan jätettä, säästämään resursseja sekä pidentämään tekstiilien käyttöikää.

Tämä organisaatio opastaa sekä tukee valmistajia kestävän kehityksen käytänteissä, kuten tuotekestävyyden suunnittelussa, resurssien tehokkaassa käytössä, kierrätyksessä sekä tekstiilijäämien uudelleenkäytössä.

ÖKO TEX sertifikaattien vaikutus

OEKO-TEX -sertifikaattien vaikutus näkyy maailmanlaajuisesti tekstiilialalla. Maailmanjohtavat tuotemerkit ja valmistajat ovat omaksuneet standardit, jotka vaikuttavat tuotannon käytäntöihin sekä kuluttajien valintoihin.

Tämän organisaation horjumaton sitoutuminen innovaatioihin ja jatkuvaan kehittymiseen varmistaa, että sen sertifioinnit pysyvät tekstiiliturvallisuuden sekä kestävän kehityksen eturintamassa. Samalla se mittaa alan johtavien valmistajien kykyä toimia sertifikaattiensa mukaisesti ja täten inspiroi heitä positiiviseen muutokseen.

Sertifikaattien esimerkkejä tosielämästä

Sertifioinneilla on ollut merkittävä vaikutus tekstiiliteollisuuteen ja siitä on olemassa lukuisia tosielämän esimerkkejä. Tässä niistä muutama:

IKEA: IKEA, yksi maailman suurimmista huonekalujen vähittäiskaupoista, mittauttaa kaikki tekstiilinsä ÖKÖ TEX STANDARD 100 -sertifikaatin mukaisesti. Tämä päätös ei pelkästään ole taannut miljoonien IKEA asiakkaiden terveysturvallisuutta, vaan se on myös auttanut lisäämään tietoa tekstiiliturvallisuudesta kuluttajien keskuudessa ympäri maailman.

Patagonia: Patagonia, johtava ulkoiluvarustebrändi, on ollut vahva ÖKO TEX -sertifikaattien puolestapuhuja. Patagonia on sitoutunut käyttämään tuotteissaan tällä sertifikaatilla varustettuja kankaita. Lisäksi se on sisällyttänyt OEKO-TEX:n kestävän tuotannon periaatteet omiin tuotantotapoihinsa.

H&M: Maailmanlaajuinen muodin vähittäiskauppa, joka on edistynyt merkittävästi näiden sertifikaattien käyttöönotossa. Yritys on sertifioinut yli 80 prosenttia tekstiileistään ÖKÖ TEX STANDARD 100 -sertifikaatilla. H&M on myös sitoutunut käyttämään STeP sertifioituja materiaaleja tulevissa mallistoissaan.

Nämä esimerkit osoittavat johtavien merkkien ja valmistajien kasvavaa sitoutumista ÖKÖ TEX -sertifikaatteihin. Tekstiiliteollisuus on siirtymässä kokonaisuudessaan kohti ympäristöystävällisempää ja turvallisempaa tulevaisuutta, kun yhä useammat ja useammat yritykset ottavat nämä sertifikaatit käyttöönsä.

Ekologiset ja turvalliset tekstiilit tulevaisuudessa

Tekstiiliteollisuuden kehittyessä ÖKÖ TEX on edelleen positiivisen muutoksen liikkeelle paneva voima. Asettamalla korkeimmat turvallisuuden ja kestävän kehityksen standardit tämä järjestelmä tasoittaa tietä tulevaisuudelle, missä tekstiilit eivät ainoastaan ole terveydelle turvallisia, mutta myös harmonisoituvat planeetan herkän tasapainon kanssa.

Sertifikaattien ansiosta kuluttajat pystyvät tekemään tietoisia valintoja ja näin ajamaan valmistajia kohti kestävämpää sekä eettisempää tekstiilituotantoa. Tässä yhteisessä ponnistuksessa ÖKO TEX on toivon kantava voima, joka ohjaa teollisuutta kohti sellaista tulevaisuutta, missä tekstiilit ilmentävät sekä turvallisuutta että ympäristövastuuta.

FAQ

Pääsertifikaatteja on kolme: ÖKÖ TEX STANDARD 100, STeP ja MADE IN GREEN.

 • ÖKÖ TEX STANDARDI 100: Llippulaivasertifikaatti, joka varmistaa, että tekstiilit ovat vapaita monista haitallisista aineista.
 • STeP: Tämä sertifiointi keskittyy kestäviin tuotantoprosesseihin, tuotantolaitosten arviointiin ja sertifiointiin niiden ympäristönsuojelun, sosiaalisen vastuun sekä laadukkaan johtamisen perusteella.
 • MADE IN GREEN: Tämä sertifikaatti on kaikkein kattavin. Siinä yhdistyvät sekä STANDARD 100 että STeP:n tiukat standardit. Se varmistaa, että tuotteet eivät ole pelkästään turvallisia ihmisille, vaan ne myös tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

ÖKO TEX -sertifioitujen tuotteiden valinnassa on monia etuja mukaan lukien:

 • Mielenrauha: Kuluttajat voivat luottaa siihen, että ÖKO TEX -sertifioidut tuotteet ovat turvallisia heidän terveydelleen sekä ympäristölleen.
 • Brändin maine: ÖKO TEX -sertifioinnin saaneet valmistajat voivat kohentaa tuotemerkkinsä mainetta ja saada siten lisää ympäristötietoisia asiakkaita.
 • Pienentyneet terveysriskit: ÖKO TEX -sertifioidut tuotteet vähentävät ihon ärtyneisyyttä, allergioita ja muita terveyteen liittyviä ongelmia, jotka johtuvat haitallisille kemikaaleille altistumisesta.
 • Parantuneet työolosuhteet: STeP-sertifiointi edistää eettisiä työkäytäntöjä ja varmistaa, että työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti läpi koko tuotantoprosessin.
 • Vastuullinen materiaalihankinta: STeP kannustaa valmistajia hankkimaan raaka-aineensa kestävistä ja eettisistä lähteistä.

ÖKO TEX -sertifioituja tuotteita on laajasti saatavilla vähittäismyyjiltä ympäri maailman. Etsi ÖKO TEX -logoa tuotteiden lapuista ja pakkauksista. Voit myös käydä yrityksen nettisivuilla etsiäksesi sertifioituja tuotteita brändin, tuotetyypin tai vähittäismyyjän mukaan.

Molemmat ovat johtavia tekstiilisertifikaatteja, mutta niillä on eri agendat. ÖKO TEX keskittyy turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen, kun taas GOTS:n huomio kiinnittyy luomutuotantoon. GOTS-sertifioidut tuotteet on valmistettava 100 % orgaanisista kuiduista, kun taas ÖKO TEX -tuotteet voidaan valmistaa sekä luomukuiduista että tavanomaisista kuiduista.

ÖKO TEX verkkosivusto on loistava lähde oppia lisää kyseisestä organisaatiosta, sen sertifikaateista sekä ÖEKO-TEX -sertifioitujen tuotteiden valitsemisen tuomista hyödyistä. Löydät sivustolta myös luettelon sertifioiduista tuotteista, vähittäismyyjistä ja laboratorioista.

Öko tex -sertifioidut gogonano mikrokuituliinat

UUSI!
Yksi tuoteYksi tuote
5 kpl5 kpl
10 kpl10 kpl
(1 arvostelu) 5.95 49.90 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
Yksi tuoteYksi tuote
5 kpl5 kpl
10 kpl10 kpl
(15 arvostelua) 3.79 32.90 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
-17%
Yksi tuoteYksi tuote
5 kpl5 kpl
10 kpl10 kpl
(2 arvostelua) 3.95 32.90 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
UUSI!

Kodin hygieniatuotteet

Mikrokuitu astiapyyhe, 40 x 75 cm

(9 arvostelua) 4.95 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
7.95 8.95 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
(1 arvostelu) 9.95 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
Yksi tuoteYksi tuote
5 kpl5 kpl

Kodin hygieniatuotteet

Polyuteraani mikroliina, 37 x 37 cm

3.95 13.95 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
Yksi tuoteYksi tuote
5 kpl5 kpl
10 kpl10 kpl
(16 arvostelua) 4.95 44.90 
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.

Viimeisimmät artikkelit

Uutiset

Mullista pyykkäysrutiinisi – Ekologinen ja helppokäyttöinen pyykkiliina GoGoNanolta

Unohda jo se sotkuinen mittakuppi ja sano hyvästit pesuaineroiskeille! GoGoNanon pyykkiliina sisältää valmiin kerta-annoksen (60 pesuliinaa 30:stä arkista). Heitä vain pyykinpesuliuska koneeseesi vaatteiden kanssa ja[...]

Lue lisää

Uutiset

Mikrokuitu liina – Top 6 myytit rikottu!

Mikrokuituliinat ovat valloittaneet siivousmaailman. Niitä on kehuttu monipuolisiksi, tehokkaiksi ja ympäristöystävällisiksi. Silti niiden valtakautta varjostavat väärinkäsitykset ja myytit, jotka estävät mikrokuitu tuoteperheen todellisen kukoistuksen. Kumotaanpa[...]

Lue lisää

Hyödyllinen

Mikrokuituliina pesu: Kattava opas hoitoon ja huoltoon

Mikrokuituliinat ja -pyyhkeet ovat mullistaneet siivouskäytännöt maailmanlaajuisesti. Nämä hienoista synteettisistä kuiduista koostuvat liinat tunnetaan kyvystään houkutella ja sitoa pölyä, likaa ja nestettä. Toisin kuin perinteiset[...]

Lue lisää

Hyödyllinen

ÖKÖ TEX – Tekstiiliturvallisuutta ja ekologisuutta

Nykypäivän ympäristötietoisessa maailmassa kuluttajat etsivät yhä enemmän tuotteita, joita on turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Tekstiilisertifioinnit ovat nousseet hyödylliseksi avuksi tietoisia ostopäätöksiä tekeville kuluttajille.

Lue lisää

Uutiset

Perinteiset pyykinpesuaineet vs pyykinpesuliinat: Kumpi ajaa asiansa paremmin?

Pyykinpesun maailmassa kuluttajilla on edessään vaikea valinta: valitakko perinteinen pyykinpesuaine vai uudet ympäristöystävälliset pyykinpesuliinat. Tässä GoGoNanon oppaassa käymme läpi näiden kahden tuotteen valmistusta, käyttöä ja[...]

Lue lisää

Uutiset

Nestemäinen suojakalvo vai panssarilasi? Vertaile ja valitse suosikkisi!

Näytönsuojat ovat olennainen lisävaruste niin älypuhelimiin kuin tabletteihi. Ne suojaavat näyttöä naarmuilta ja halkeamilta, joiden korjaaminen voi tulla kalliiksi – vaihdosta puhumattakaan. Perinteisiä näytönsuojia on[...]

Lue lisää

Hyödyllinen

Hyvästi haisevat kengät – Probiootit ja niiden hyödyt

Oletko koskaan joutunut kokemaan häpeää haisevista kengistäsi? Et ole ainoa! Jalkojen paha haju, jonka voivat aiheuttaa hiki, bakteerit tai sienet, on todella yleinen ongelma. Onneksi[...]

Lue lisää

Hyödyllinen

Nanoteknologian historia: Maailmaa mullistava tieteenala

Japanilainen tiedemies Norio Taniguchi keksi vuonna 1974 termin nanoteknologia, joka viittaa materiaalien työstämiseen nanomittakaavan tasolla. Tässä mittakaavassa materiaaleilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka eroavat makromittakaavassa olevista[...]

Lue lisää