Nanotehnoloogia ajalugu: Uus teadus, mis muudab maailma

Nanotehnoloogia ajalugu: Uus teadus, mis muudab maailma

Jaapani teadlase Norio Taniguchi 1974. aastal kasutusele võetud termin “nanotehnoloogia” viitab materjalide nanomõõtmelisel tasemel projekteerimisele. Selles mõõteskaalas on materjalidel ainulaadsed omadused, mis erinevad nende makroskaala analoogidest. Nanotehnoloogia valdkond on oluliselt mõjutanud paljusid tööstusharusid, alates meditsiinist kuni elektroonikani, ning sellel on potentsiaali muuta meie maailma viisil, mida me veel ettegi ei oska kujutada. Selles artiklis sukeldume nanotehnoloogia ajalukku selle algusest kuni praeguse hetkeni.

Nanotehnoloogia ajalugu – sünd ja algusajad

Kuigi termin “nanotehnoloogia” võeti kasutusele alles 1974. aastal, pärineb kontseptsioon nanomõõtmeliste materjalidega töötamisest juba iidsetest aegadest. Käsitöölised kasutasid nanoosakesi kaunite kunstiteoste loomiseks, näiteks vitraažides, kullast ja hõbedast nanoosakesi kasutati aga keraamikas ja muudes dekoratiivesemetes. Kuid alles 1950. aastatel, mil võeti kasutusele elektronmikroskoopia, said teadlased materjale nanoskaala tasemel jälgida ja ka manipuleerida.

1980. aastate arvutitehnoloogia ja skaneeriva elektronmikroskoopia edusammud võimaldasid materjalide veelgi täpsemat manipuleerimist.

Nanotehnoloogia sünd

1959. aastal pidas füüsik Richard Feynman põhjaliku loengu “Põhjas on palju ruumi”, kus ta pakkus välja idee manipuleerida üksikute aatomite ja molekulidega, et luua uusi materjale ja seadmeid. Seda loengut peavad paljud nanotehnoloogia sünniks, kuna see oli esimene kord, kui teadlased tõeliselt kaalusid ainega aatomi ja molekulaarsel tasandil manipuleerimist.

Feynmani loeng lõi aluse valdkonna arengule ja inspireeris paljusid teadlasi selles valdkonnas uurimistööd tegema. Teadlased hakkasid järgnevatel aastatel materjalide ainulaadseid omadusi nanoskaala tasandil uurima ja nanoteaduse valdkond hakkas ilmet võtma. 1980. aastateks oli mõiste “nanotehnoloogia” kasutusele võetud ja teadlased üle kogu maailma töötasid selle põneva uue valdkonna uute rakenduste väljatöötamise nimel.

Üks varasemaid läbimurdeid nanotehnoloogia vallas toimus 1986. aastal, mil IBMi teadlased kasutasid pinnalolevate üksikute aatomite manipuleerimiseks skaneerivat tunnelmikroskoopi. See saavutus näitas, kui uskumatult täpseks võimaldab nanotehnoloogia laskuda ja rajas tee edasistele edusammudele selles valdkonnas.

Sellest ajast alates on nanotehnoloogia väga kiires tempos kasvanud ja arenenud. Tänapäeval uurivad teadlased nanotehnoloogia kasutamist mitmetes valdkondades, alates meditsiinist ja energeetikast kuni elektroonikani. Nanotehnoloogia võimalikud rakendused on laialdased ja mitmekesised ning paljud teadlased usuvad, et nanotehnoloogial on potentsiaali muuta meie elu mitmeid aspekte.

Nanomõõteskaalas materjalide omaduste mõistmine

1980. aastatel kasutati esmakordselt terminit “nanotehnoloogia” nanoteaduse esilekerkiva valdkonna kirjeldamiseks. See on valdkond mis püüab mõista materjalide omadusi ja käitumist nanoskaala tasandil. Nanoteadusega kaasnesid ka märkimisväärsed edusammud sellistes valdkondades nagu materjaliteadus, keemia ja bioloogia. Teadlased hakkasid mõistma, et materjalidel on nanoskaalas ainulaadsed omadused, mis erinevad nende makroskaala analoogidest. Näiteks on nanoosakestel suur pindala ja ruumala suhe, mis muudab need ideaalseks katalüüsiks ja muudeks rakendusteks.

2000. aastate alguses pälvis nanotehnoloogia üha rohkem tähelepanu teadlastelt, poliitikutelt ja üldsuselt ning see aitas nii valdkonda arendada kui viis ka sellega seotud vastuoludeni. Vastuolud tekkisid peamiselt nanotehnoloogia defineerimises ja selle mõjudes. Samal ajal hakkasid nanotehnoloogial põhinevad tooted üha rohkem üldkasutusse levima. 2000. aastate keskel puhkes õitsele suurem teaduslik huvi nanotehnoloogia vastu.

waterproofed surface self cleaning scaled
Nanoparticles visible under atomic force microscope amazing nanoscience

Nanotehnoloogia kasutusalad

Nanoteaduse areng on endaga kaasa toonud palju murrangulisi rakendusi erinevates valdkondades. Mõned näited erinevatest valdkondadest:

Meditsiin: Nanoosakesi saab juba kasutada ravimite viimiseks otse vähirakkudesse, minimeerides seeläbi tervete rakkude kahjustamist. Nanoskaala anduritega saab jälgida ka diabeediga patsientide glükoositaset.

Elektroonika: Nanotehnoloogia on viinud väiksemamõõduliste, kuid võimsamate, arvutikiipide ja elektroonikaseadmete väljatöötamiseni. Nanoskaalas transistoreid saab kasutada kiirema ja energiasäästlikuma elektroonika loomiseks.

Energia: Nanotehnoloogial on potentsiaali energiatööstust oluliselt muuta, parandades päikesepaneelide efektiivsust ja luues võimsamaid akusid. Nanoskaalas materjale saab kasutada ka tõhusamate kütuseelementide loomiseks.

Keskkond: Nanotehnoloogiaga saab välja töötada tõhusamaid veefiltreerimissüsteeme ning puhastada saastunud pinnast. Nanoskaalas materjale saab kasutada ka tööstusprotsessidele tõhusamate katalüsaatorite loomiseks.

Lennundus: Nanotehnoloogiat kasutatakse kosmoselaevade ja satelliitide jaoks kergemate ja tugevamate materjalide väljatöötamiseks. Nanoskaala andureid saab kasutada ka õhusõidukite ja muude sõidukite konstruktsiooni terviklikkuse juures.

Üldised nanokatted: Nanokaitsed kasutavad nanomõõtmelisi materjale õhukese kattepinna loomiseks, mis võib pakkuda mitmeid eeliseid, sealhulgas suuremat vastupidavust, vee- ja plekikindlust ning paremat soojus- ja elektrijuhtivust. Nanokatteid saab kanda erinevatele pindadele, sealhulgas metallidele, keraamikale ja polümeeridele, ning neid kasutatakse paljudes tööstusharudes, alates auto- ja lennundustööstusest lõpetades elektroonika ja ehitusega. Lisaks funktsionaalsetele eelistele võivad nanokatted parandada ka pindade esteetilist välimust, pakkudes läikivaid, matte või isegi värvilisi viimistlusi. Kuna nanotehnoloogia valdkond on jätkuvalt arenev, võime oodata nanokatete veelgi uuenduslikumaid kasutusi mitmesugustes rakendustes.

Kasude ja riskide tasakaalustamine

Kuna nanotehnoloogia valdkond kasvab ja areneb kiires tempos, on oluline hoida selle võimalikud kasud võimalike riskidega tasakaalus ning tagada, et kasutame seda tehnoloogiat vastutustundlikult ja eetiliselt. Kuigi nanotehnoloogial on potentsiaal oluliselt muuta mitmeid teaduse ja tööstuse valdkondi, on oluline olla teadlik võimalikest riskidest ja võtta meetmeid nende riskide minimeerimiseks.

Üks peamisi väljakutseid nanotehnoloogia kasude ja võimalike riskide tasakaalustamisel on see, et see valdkond on veel suhteliselt uus ja paljudest võimalikest riskidest me pole veel täielikult aru saanud.

Lisaks on suureks väljakutseks see, et nanotehnoloogia potentsiaalsed kasud on nii suure olulisusega, et võib tekkida kiusatus võimalikest riskidest mööda vaadata. Näiteks on nanotehnoloogial nii suur potentsiaal meditsiini valdkonda oluliselt muuta ja inimeste tervist parandada, et võib tekkida ahvatlus tormata turule uute nanotehnoloogial põhinevate ravimeetoditega ilma võimalikke riske täielikult mõistmata.

Nende probleemide tekkimise vältimiseks on oluline suhtuda nanotehnoloogiasse ettevaatlikult ja vastutustundlikult. Seetõttu tuleks teadusuuringutesse investeerida, et paremini mõista võimalikke riske ja töötada välja strateegiad nende riskide minimeerimiseks, samuti tuleks luua eeskirjad ja juhised, et tagada nanotehnoloogia ohutu ja vastutustundlik kasutamine.

Oluline on ka osaleda avatud teabevahetuses nanotehnoloogia võimalike riskide ja kasude kohta. See hõlmab avalikkuse teavitamist võimalikest riskidest ja dialoogi alustamist parimate viiside üle, kuidas tasakaalustada nanotehnoloogia kasusid võimalike riskidega.

Lõppkokkuvõttes on nanotehnoloogia kasude ja võimalike riskide tasakaalu võtmeks sellesse valdkonda nagu juba öeldud peamiselt ettevaatlik ja vastutustundlik suhtumine. Investeerides teadusuuringutesse, et saaksime paremini mõista võimalikke riske, luua eeskirju ja juhiseid, et tagada nanotehnoloogia ohutu ja vastutustundlik kasutamine, ning osaleda avatud teabevahetuses võimalike riskide ja kasude kohta, saame tagada, et seda põnevat valdkonda kasutatakse inimkonna kasuks ohutul ja jätkusuutlikul viisil.

KKK

Kuigi nanotehnoloogia potentsiaalsed eelised on ulatuslikud, on murekohaks selle ohutus. Nanotehnoloogiaga seotud võimalike riskide täielikuks mõistmiseks on vaja läbi viia rohkem uuringuid. Mõned nanoosakesed on osutunud rakkudele toksilisteks ja tuntakse muret nanomaterjalide keskkonnamõju pärast.

Nanotehnoloogia hõlmab materjalide manipuleerimist nanomõõtmelisel tasemel, kus materjalidel on ainulaadsed omadused. Neid omadusi saab kasutada uute enneolematute rakendustega materjalide ja seadmete loomiseks. Nanotehnoloogia hõlmab endas laia valikut tehnikat, sealhulgas isekooste tehnikat, keemilist aurustamist ja sadestumist ning aatomkihtsadestumist.

Nanotehnoloogiat kasutatakse sellistes valdkondades nagu meditsiin, elektroonika, energeetika, keskkond ja lennundus, et luua uusi materjale ja seadmeid revolutsiooniliste võimalustega. Näiteks kasutatakse nanotehnoloogiat ravimite kohaletoimetamise süsteemides, nanoskaala andurites ja tõhusamate päikesepaneelide valmistamises. Rääkimata erinevatest kaitse- ja puhastusvahenditest, mida GoGoNano pakub.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et nanotehnoloogia ajalugu on põnev, millega on kaasnenud palju uskumatuid läbimurdeid teaduses ja tehnoloogias. Oluline on suhtuda sellesse tehnoloogiasse ettevaatlikult ning jätkata selle võimalike riskide ja ohutusprobleemide uurimist. Seda tehes saame tagada, et kasutame seda tehnoloogiat inimkonnale kasulikul viisil ja maailma paremaks muutmiseks.

Valik GoGoNano nanotehnoloogilisi kaitse-ja puhastusvahendeid

Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast

Tekstiil, seemisnahk ja nahk

Biolagunevad pesulehed – 60 pesukorda

(21 arvustust) 17.95 169.95 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(190 arvustust) 18.95 149.95 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-34%
NR.1 KAITSEVAHEND
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
25L kanister25L kanister
(15 arvustust) 16.95 1,249.00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(29 arvustust) 15.95 139.95 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-27%
UUS!
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(14 arvustust) 14.95 139.95 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Läbimüüdud. Laoseis täieneb peatselt.
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(13 arvustust) 13.95 109.95 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-34%
POPULAARNE!
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(11 arvustust) 19.95 189.95 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-33%
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(8 arvustust) 17.95 159.95 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Viimased artiklid

Uudised

Hinga kergelt (ja keskkonnasõbralikult!): appi tulevad GoGoNano pesulehed

Kas mäletad kõige hullemat pesupäeva? Kujutle seda: kuhjaga täis pesukorvid, must mõõtetops, mis tilgutab kõikjale pesuvahendit ning peale pesu riietele jääv imelik pesuvahendi keemialõhn. Oeh![...]

Loe edasi

Kasulikku

Põhjalik juhend mikrokiudlappide pesemiseks

Mikrokiudlappide vastupidavus ja tõhusus sõltuvad suuresti nende pesemisest ja hooldamisest. Vale pesuviis võib kiude kahjustada, vähendades nii lappide tõhusust kui ka eluiga. Õiged hooldusnipid mitte[...]

Loe edasi

Uudised

Traditsioonilised pesuvahendid vs. pesulehed: Millist pesuvahendit eelistada?

Riided on meie igapäevaelu lahutamatu osa, kuid küsimus on, millise pesuvahendiga neid kõige parem pesta on? Tänapäeval seisavad tarbijad valiku ees: kas jääda truuks traditsioonilistele[...]

Loe edasi

Kasulikku

Probiootikumid jalanõude deodorandis aitavad jätta hüvasti ebameeldivate lõhnadega

Ebameeldiv lõhn jalanõudes on levinud probleem, mis võib olla piinlik ja ebamugav. Jalanõude värskendaja kasutamine, mis sisaldab probiootikume, on looduslik ja efektiivne lahendus lõhnatekitavate bakterite[...]

Loe edasi

Kasulikku

Nanotehnoloogia ajalugu: Uus teadus, mis muudab maailma

Nanotehnoloogia valdkond on oluliselt mõjutanud paljusid tööstusharusid, alates meditsiinist kuni elektroonikani, ning sellel on potentsiaali muuta meie maailma viisil, mida me veel ettegi ei oska[...]

Loe edasi

Kasulikku

Mikrokiudlapp – imeline abimees kõikidel pindadel

Koristamise ja puhastamise juures sõltub tulemus valitud vahendite kvaliteedist. Oluline on, et lapp, mida kasutatakse, oleks ühtaegu vettimav, pehme ja samas ei ajaks ebemeid. Kõigile[...]

Loe edasi

Uudised

Kuidas vältida prilliklaaside uduseks muutumist lihtsalt ja kiirelt?

Kas oled kunagi näinud õuna alt üles kukkumas? Või inimest vee peal kõndimas? Ehk isegi käsi lõkke kohal jahutanud? Kui ei, siis on see igati[...]

Loe edasi

Kogemuslood

Marimelli kogemuslugu: “GoGoNano – vana lemmik uute toodetega”

Kui kodus on kümned erinevad puhastusvahendite pudelid, siis võtab see palju ruumi, õiget pudelit peab teiste vahelt taga otsima ja koristamine võib olla juba eos[...]

Loe edasi