Alternatiivsed koduhooldus vahendid ohtlikule kodukeemiale

Kodukeemia ja selle mõju keskkonnale

Mürgine! Hoiatus! Tuleohtlik! Keelatud! Selliseid silte võib leida tavalistelt kodukeemia pudelite tagaküljelt. Kauplustes puhastusvahendite riiulis on siltide esiküljel aga säravad sõnad, nagu “orgaaniline”, “puhas” ja “looduslik”. Kuigi Euroopa seadusandluse kohaselt peab koostisainete loetelu olema toote etiketil alati kirjas, ei ütle see suurt midagi tarbijale, kes pole keemik. Ent küsimus ei ole ammu enam terminoloogias, vaid reaalses kahjus, mida hoolimatu või oskamatu tarbimine võib kasutajale ja loodusele põhjustada.

Koristamine saab olla meeldiv tegevus ja stressi maandaja, või hoopis vastumeelne kohustus, aga ometi teeme seda igas kodus. Lisaks silmnähtavale puhtusele saavutame tolmu, allergeensete osakeste, bakterite ja viiruste eemaldamisega tervisliku sisekliima. Seejuures ei tohiks aga unustada, et paljud koristustarbed võivad endas sisaldada mitmeid tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid. Muu hulgas sedavõrd tugevaid kemikaale, et nende kasutamine ja pakendi käitlemine nõuab kaitsevahendite kasutamist ning on rangelt reguleeritud. Kodukeemia kasutamist koduhoolduses on seostatud erinevate terviseriskidega- silma, naha, hingamisteede ja muude ärrituste tekkimisega.

Väikesed kogused – suur mõju

Kõige suurem probleem on puhastusvahendites sisalduvad fosfaadid, mis hakkasid seepi asendama pärast Teist Maailmasõda. Fosfaatide kasulikkus seisneb võimes pehmendada vett ja hoida eemal mustust. Need on aga ained, mida on veekäitlusjaamades raske lõhustada. Sattudes looduslikesse veekogudesse, suurendavad need vetikate kasvu, mis omakorda vähendab elusorganismidele äärmiselt vajaliku hapniku sisaldust vees. Teiseks kipuvad väikesed kemikaalide osakesed loodusesse kuhjuma ning lähevad mööda toiduahelat taas liikvele, mis ei välista ka seda, et meie enda toidulaud sisaldab neid samu mürgiseid kemikaali osakesi.

Eraldi tuleks ära märkida oht, mida kujutavad endast väljaspool Euroopa Liitu toodetavad ja Eestis müüdavad pesemis- ja puhastusained. Eriti need, mis on toodetud USA-s. Need on tooted, mis võivad hinnasiltidel pakkuda konkurentsi soodsama hinna poolest või kõlada meile tuttavana läbi telereklaamide.

USAs puudub samalaadne kontroll kasutatavate keemiliste ainete üle, nagu oleme loonud Euroopa Liidus(REACH). Sellest tulenevalt võivad need koduhooldusvahendid sisaldada selliseid aineid ja koguseid, mis kohalikus toodangus oleksid keelatud.

Paljud teadlased on hakanud nüüd muretsema selle pärast, et pikaajaline kokkupuude erinevate kemikaalide väikeste koguste kokteiliga – nagu näiteks need, mida puhastusvahendid jätavad toaõhku või kodutolmu – võib seada ohtu meie tervise.

Tavaliselt kontrollitakse kemikaali mõju inimese tervisele ühe kemikaali kaupa. Kuid tegelikkuses puutume me iga päev kokku mitmete erinevatega neist. Riski saab vähendada, valides ohutumad tooted. Enamiku kodustest puhastustöödest saab kergesti tehtud kasutades mitte happelise PH-ga ja keskkonda säästvaid vahendeid.

Nõudlus määrab aga pakkumise ning tänu sellele on üha rohkem tootjaid, kes pakuvad ohutumaid, keskkonna- ja tervisesõbralikumaid puhastusvahendeid.
Suuremaid kahjusid saamegi vältida kasutades keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid. Mõiste “keskkonnasõbralik” ei anna meile tegelikult väga palju infot konkreetse vahendi mõjust keskkonnale või miks see üldse meile parem on.

Millist mõju aga kodukeemia tegelikult loodusele ja keskkonnale omab?

 • Enamik koristus- ja puhastusvahendeid satuvad koduhoolduse käigus lahjendatud kujul läbi kanalisatsiooni otse loodusesse. Saastunud veega kokku puutunud organismid saavad aga kahjustusi, mis mõjutavad nende paljunemisvõimet ja tekitavad erinevaid tervisehäireid. Taimed hakkavad ebaloomulikult kiiresti kasvama ning lindude ja loomade organismid haigestuvad.
 • Paljud poeriiulitel leitavad kodukeemia vahendid biolagunevad aeglaselt, või ei tee seda üldse, ning moodustavad selle asemel veelgi mürgisemaid, bioakumuleeruvaid ja kahjustavaid ühendeid.
 • Ained, milles sisalduvad fosfor ja lämmastik, kuhjuvad vee sisalduses ning “rikastavad” seda ebakvaliteetse tasemeni. Veekogudes kaob elu võimalikkus ja need muutuvad kasutuskõlbmatuks.
 • Lenduvad orgaanilised ühendid mõjutavad ruumide sisekliimat ja õhu kvaliteeti ning aitavad kaasa sudu tekkimisele välistingimustes. Kasutades selliseid ühendeid sisaldavaid puhastusvahendeid kraanikaussides, tualettides, nõudepesumasinates või mujal, jõuavad need läbi torustikku loodusesse. Paraku ei suuda veekäitlusjaamad kõiki saastavaid osakesi välja filtreerida ning aja jooksul moodustavad need elusloodusele hävitavaid koguseid.
 • Ostes suurfirmade masstoodangut, on kõrge tõenäosus, et toode on enne sinu kätte jõudmist läbinud pikad tarneahelad. See tähendab aga omakorda, et iga laev, lennuk ja veok on tarbinud kütust, millel on küll väike, aga siiski mõõdetav jalajälg looduses.
 • Enamik pakendeid on loodud ühekordseks kasutamiseks. Olgugi, et pakendid on tihti ümberkäideldavad, siis tarbija viskab need siiski tavaprügiga segamini ja nii ei toimu soovitud taaskasutust.
Enne ja pärast EcoCleaniga puhastamist ja EcoCare kaitset
Cleaning shower glass gogonano scaled

Teadlikumad puhastusvahendite valikud viivad sihile

 • Euroopa seadusandluse kohaselt peab koostisainete loetelu olema etiketil, kuid see on sagedasti väga väikeses kirjas ega ütle midagi tarbijale, kellel puudub keemiaalane kõrgharidus. Seega aitab tavatarbijal head valikut teha hoiatavate märgiste ja öko- või loodussõbraliku tunnustuse jälgimine tootel.
 • Hääleta jalgadega ja osta kvaliteetsemaid ning ohutumaid tooteid. Üldlevinud arusaam on, et loodussõbralikku vahendi näol on tegemist “toodetega, mille mõju meid ümbritsevale keskkonnale ja inimtervisele on väiksem kui konventsionaalsetel toodetel säilitades samaaegselt efektiivsuse ja tulemuse”. Seega võib “rohelisteks” nimetada puhastusvahendeid, mis põhinevad peamiselt otse loodusest tuleneval toorainel muutumatul kujul, eeldusel, et need on vähemalt sama hea puhastustoimega kui üldlevinud kodukeemiatooted.
 • Vähenda koduhoolduses kasutatavate puhastusvahendite arvu. Suurte reklaamikampaaniate tulemusel võib jääda mulje, justkui iga pinna jaoks peaks kodus olemas olema eraldi puhastusvahend. Selle asemel on aga mõistlik leida hästi töötav universaalne toode, millega saab puhtaks nii siledad, karedad, läikivad kui ka matid pinnad.
 • Kasuta alternatiivseid ja uuenduslikke tehnoloogiaid. Karmidele kemikaalidele on tänasel päeval leitud nutikaid alternatiive ja üks neist on nanotehnoloogia kasutusele võtmine kodukeemias. Õigemini on “kodukeemia” antud juhul eksitav termin, sest GoGoNano koduhooldusvahendid on puhtad ja ohutud. Tooteid kasutades ei ole vaja kätte tõmmata kaitsekindaid ega muretseda looduse kahjustamisele- tegemist on veepõhise koostisega ning on sellest tulenevalt täielikult biolagunevad ning ohutud nahale, materjalidele ja keskkonnale.

  Lisaks on kõik GoGoNano tooted allergeenide vabad ja sobivad seega hästi neile, kel seni on kodukeemia tekitanud allergilisi reaktsioone. Selleks, et kodukeemia riiulit ja loodust mitte üle koormata, oleme teinud nii, et GoGoNano EcoCare sobib kasutamiseks võimalikult laialdaselt: nii läikivatel, mattidel, kui ka libisemiskindlatel pindadel. Tegemist on sanitaar-ja sisepindade kaitsevahendiga, et kaitsta kõik kergest määrduvad pinnad, et muuta nad kergesti hooldatavaks.

  GoGoNano veepõhine ja keskkonnasõbralik üldpuhastusvahend EcoClean on loodud regulaarseks sügavpuhastuseks ning eemaldab enam kui 99% mustusest ja mikroorganismidest. GoGoNano EcoGlass’i näol on tegemist alkoholivaba sügapuhastava klaasipuhastusvahendiga, mis tagab sinu kodus uueväärse säraga ja triibuvabad klaaspinnad.

 • Ära kasuta korraga rohkem toodet kui juhendis kirjas. Selliselt hoiad kokku nii toodet kui ka vett ja energiat, et hiljem ülejääki maha loputada. Tooteid valides otsi selline vahend, mille kasutusjuhendis on kirjas madal lahjendmise või loputamise vee temperatuur. Selliselt säästad vee soojendamisele kuluvalt energialt.
 • Tervise- ja keskkonnasõbralik toode võiks olla neutraalse pH-ga (vahemikus 4-9,5) ja lõhnaainetevaba. Nii võib kindel olla, et käed on suurema kahju eest hoitud ning allergikute rõõmuks ei levi õhus ärritavaid osakesi.
 • Kuivõrd desinfitseerijad on tavaliselt siiski kangem kraam, siis on soovituslik neid kasutada vaid sellistel pindadel, millega esineb rohkem otsest kokkupuudet- nt ukselingid, aknalauad, tööpinnad.
 • Kui pakendil on märgitud madal süttimistemperatuur, siis tähendab see ka väiksemat tugevate kemikaalide osakaalu toote koostises.
 • Osta võimalusel kohalikku või võimalikult lähedal valmistatud toodangut, et mitte toetada pikki tarneahelaid.
Caring about our planet

Selgemast selgem on see, et meil on elamiseks vaid üks planeet ning kätte on jõudnud hetk, kus meie tegevuse tagajärjel on loodus ja elukeskkond kahjustunud. Alanud protsessi tagasi pöörata ei ole võimalik, aga läbi teadlike valikute saame seda aeglustada küll. Meie oleme need, kes saavad ja peavad andma oma panuse.

Suures plaanis on eesmärk kõigil ühine ja iga väike samm selles suunas loeb palju. Igaüks saab teha muudatusi oma elustiilis või langetada otsuseid paremate valikute suunas. Muutuse loomiseks ei ole vaja igaühel isiklikult roheteadlaseks hakata, piisab ka sellest kui mõtleme oma tarbimise mitmetasandiliselt läbi ja vähendame loodust kahjustavad käitumismustreid- kasutame vähem vett ja energiat, eelistame biolagunevaid materjale, valime korduvkasutatava ühekordse asemel ja miks mitte siis kasutada ka keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid!

Alternatiivsed puhastusvahendid koju ja kontori

-33%
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(8 arvustust) 17.95 159.95 
-27%
UUS!
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(13 arvustust) 14.95 139.95 
-30%
Üksik toodeÜksik toode
3 tk komplektis3 tk komplektis
6 tk komplektis6 tk komplektis
12 tk komplektis / 1 kast12 tk komplektis / 1 kast
(12 arvustust) 18.95 199.95 
-8%
(7 arvustust) Original price was: 59.85 €.Current price is: 54.95 €.

GoGoNano on kodumaiselt tunnustatud usaldusväärne ja jätkusuutlik kaubamärk, mis pakub keskkonnasõbralikke kaitse-ja puhastusvahendeid kõikidele sanitaar-ja sisepindadele.

Viimased artiklid

Uudised

Hinga kergelt (ja keskkonnasõbralikult!): appi tulevad GoGoNano pesulehed

Kas mäletad kõige hullemat pesupäeva? Kujutle seda: kuhjaga täis pesukorvid, must mõõtetops, mis tilgutab kõikjale pesuvahendit ning peale pesu riietele jääv imelik pesuvahendi keemialõhn. Oeh![...]

Loe edasi

Kasulikku

Probiootikumid jalanõude deodorandis aitavad jätta hüvasti ebameeldivate lõhnadega

Ebameeldiv lõhn jalanõudes on levinud probleem, mis võib olla piinlik ja ebamugav. Jalanõude värskendaja kasutamine, mis sisaldab probiootikume, on looduslik ja efektiivne lahendus lõhnatekitavate bakterite[...]

Loe edasi

Kasulikku

Nanotehnoloogia ajalugu: Uus teadus, mis muudab maailma

Nanotehnoloogia valdkond on oluliselt mõjutanud paljusid tööstusharusid, alates meditsiinist kuni elektroonikani, ning sellel on potentsiaali muuta meie maailma viisil, mida me veel ettegi ei oska[...]

Loe edasi

Kasulikku

Mikrokiudlapp – imeline abimees kõikidel pindadel

Koristamise ja puhastamise juures sõltub tulemus valitud vahendite kvaliteedist. Oluline on, et lapp, mida kasutatakse, oleks ühtaegu vettimav, pehme ja samas ei ajaks ebemeid. Kõigile[...]

Loe edasi

Uudised

Kuidas vältida prilliklaaside uduseks muutumist lihtsalt ja kiirelt?

Kas oled kunagi näinud õuna alt üles kukkumas? Või inimest vee peal kõndimas? Ehk isegi käsi lõkke kohal jahutanud? Kui ei, siis on see igati[...]

Loe edasi

Kogemuslood

Marimelli kogemuslugu: “GoGoNano – vana lemmik uute toodetega”

Kui kodus on kümned erinevad puhastusvahendite pudelid, siis võtab see palju ruumi, õiget pudelit peab teiste vahelt taga otsima ja koristamine võib olla juba eos[...]

Loe edasi

Kasulikku

Kodukeemia ja selle mõju keskkonnale

Karmidele kemikaalidele on tänasel päeval leitud nutikaid alternatiive ja üks neist on nanotehnoloogia kasutusele võtmine kodukeemias.

Loe edasi

Toodete ülevaated

Hooldusvahendid riietele ja jalanõudele sinu garderoobis

Kõik võimalused jalatsite ja pindade korrektseks hooldamiseks ning tekstiilikaitseks on olemas, tuleb lihtsalt valida õiged hooldusvahendid.

Loe edasi